27.1 C
Kalambaka
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…Γεώργιος Αποστολάκης

Άδωνις Γεωργιάδη

Είναι σχεδόν γελοίο η κριτική ενός Πολιτικού Αρχηγού για τις νέες ταυτότητες, να είναι ότι «έχουν γεωεντοπισμό και άρα θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε κλπ», ας πληροφορήσει κάποιος τον κ. Νατσιό ότι γεωεντοπισμό έχουν όλες οι συσκευές των κινητών τηλεφώνων! Αν θέλει κάποιος να βρει που είσαι δεν χρειάζεται καμμία νέα ταυτότητα. Κάπου να μπει ένας φραγμός στην γραφικότητα.

Δεν θα σχολιάσω το tweet του κ. Γεωργιάδη με ανταπόδοση ειρωνείας στην ειρωνεία. Στη ΝΙΚΗ και τους ανθρώπους της αρμόζει η σοβαρότητα.

1.- Όσα γράφω παρακάτω, είναι η προσωπική μου προσέγγιση στο -πολύ σοβαρό- ζήτημα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

2.- Ναι κ. Γεωργιάδη, και τα smart phones έχουν δυνατότητα εντοπισμού θέσης του κατόχου της συσκευής (γεωεντοπισμού), με διαφορετικό βέβαια τρόπο. Το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Ξεχνάτε όμως ότι η κατοχή και χρήση μίας τέτοιας συσκευής είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, όπως είναι η διαρκής κατοχή από τον πολίτη της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητάς του, προκειμένου να πιστοποιείται η ταυτότητά του και να ασκεί δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσω αυτής. Άρα, η διαφορά είναι ποιοτική: Δεν θέλω να αγοράσω καθόλου έξυπνο κινητό ή, αν το αγοράσω, μπορώ να το χρησιμοποιώ (και να επιτρέπω τον εντοπισμό μου), όταν και όπου θέλω. Ίδιος είναι ο κίνδυνος; Συνεπώς καθόλου γραφικός δεν ήταν ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, όταν υπερτόνιζε τον (διαρκή) κίνδυνο γεωεντοπισμού κάθε πολίτη μέσω του microchip rfid (ραδιοσυχνοτήτων) της νέας ηλεκ. ταυτότητας. Θα καταγράφει καθημερινὰ την τοποθεσία του πολίτη, όπου δηλαδὴ συναλλάσσεται και αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη. Θα γνωστοποιεί κάθε συναλλαγὴ στις υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτὸ δεν είναι ο ορισμὸς της καταλύσεως του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής;

3.- Απ’ ό,τι καταλαβαίνω συμφωνείτε έμμεσα για τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης του κατόχου της ηλεκτ. ταυτότητας. Σας θυμίζω όμως ότι κατά το άρθρο 10 ν. 4325/2015 με το οποίο γίνεται προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 «…Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σύστημα εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία.»

4.- Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, όμως, θεμελίωσε τον κίνδυνο καθολικού φακελώματος μέσω των τεχνολογικών δυνατοτήτων της νέας ταυτότητας και σε άλλα, εξίσου σοβαρά, στοιχεία, τα οποία τεχνηέντως παραβλέπετε!

5.- Η πραγματικὴ δύναμη της Κάρτας, για το «φακέλωμα» που ανέφερε ο κ. Νατσιός, δεν θα βρίσκεται στη χωρητικότητα της μνήμης του μικροκυκλώματος που θα φέρει. Βρίσκεται στη δυνατότητα διασύνδεσης, μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού και του μικροκυκλώματος rfid, όλων των επί μέρους αρχείων δράσεως του πολίτη (δημοσίων και ιδιωτικών), ώστε να αποτυπώνεται ανά πάσα στιγμή το συνολικό προφίλ του με ό,τι αυτό σημαίνει και για όποιον μπορεί να ανιληφεί τον κίνδυνο. Το κύριο λοιπόν και βασικότερο αποτέλεσμα της λειτουργίας της “Κάρτας Πολίτη” θα είναι να δημιουργηθεί μία “κοινὴ βάση για ηλεκτρονικὲς αλληλεπιδράσεις μεταξὺ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών”, δηλαδὴ το καθολικὸ “φακέλωμα” κάθε πολίτη. Διότι με τα ισχύοντα, δεν είναι δυνατὴ η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα όλων των βάσεων δεδομένων μεταξύ τους. Κάθε πληροφορία καταγράφεται στην ειδικότερη βάση δεδομένων της υπηρεσίας που αφορά. Αλληλοσυνδυασμὸς καὶ αλληλεπίδραση των επὶ μέρους βάσεων δεδομένων δεν είναι δυνατή. Δεν εξασφαλίζεται, λοιπὸν, η καταγραφὴ όλων των συναλλαγών καὶ κινήσεων σε μία και μόνο βάση δεδομένων ώστε να παρέχεται ένα συνολικὸ “προφὶλ” του πολίτη με την αναζήτηση μέσω ενὸς μοναδικού αριθμού.

6.- Το κυριότερο, όμως, όλων είναι το εξής: Η άσκηση των αστικών, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του πολίτη θα εξαρτάται πλέον απὸ την προηγούμενη παραλαβὴ της Κάρτας και του μοναδικού αριθμού της. Και τούτο διότι το ήδη θεσμοθετημένο σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναγνωρίζει τον πολίτη και επιτρέπει την ἄσκηση των έναντι του Κράτους δικαιωμάτων του μέσω της λειτουργίας αυτού. Με την καθιέρωση της νέας ηλεκτρ. ταυτότητας ή “Κάρτας Πολίτη” αυτὸ θα επιτυγχάνεται αποκλειστικὰ και μόνο με τη χρήση της. Δεν δέχεσαι να παραλάβεις την Κάρτα και τον κωδικὸ αριθμό της; Δεν θα έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, δεν θα είσαι “πιστοποιημένος ” απὸ το σύστημα πολίτης και δεν θα δικαιούσαι να ασκήσεις τα δικαιώματα που προϋποθέτουν κατοχὴ και χρήση της Κάρτας (φυσικὰ και του Αριθμού). Δεν θα μπορείς να συναλλαχθείς όχι μόνο στο δημόσιο αλλὰ και στον ιδιωτικὸ βίο, αφού δεν θα είσαι ένας “πιστοποιημένος” απὸ το σύστημα πολίτης.

7.- Αυτά τα λίγα επί του παρόντος. Κάθε πολίτης καλείται να προβληματισθεί και να πάρει θέση.

8.- Όσο για τον κ. Άδωνι, τι θυμήθηκα τώρα: Αυτός δεν ήταν που το 2010 ως βουλευτής του ΛΑΟΣ δήλωνε στα μέσα: Δεν θα παραλάβω ποτέ την Κάρτα του Πολίτη; Αυτός δεν καλούσε τους πολίτες να μην τις πάρουν; ‘Ότι είναι σχέδια της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης;

9.- Τώρα ποιος είναι ο γραφικός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ